Hướng dẫn Tạo tờ khai bổ sung từ phần mềm HTKK

Để tạo tờ khai bổ sung từ phần mềm HTKK, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập phần mềm HTKK.

Bước 2: Giao diện HTKK hiển thị, bạn bấm Đồng ý (1).

Bước 3: Bạn chọn tờ khai cần nộp bổ sung (2).

Ghi chú: Hướng dẫn này demo chọn tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT).

Bước 4: Giao diện “Chọn kỳ tính thuế” hiển thị, bạn chọn mục Tờ khai bổ sung (3), sau đó bấm Đồng ý (4).

Bước 3: Trên giao diện dữ liệu tờ khai, bạn sửa dữ liệu cần thay đổi, sau đó bấm Kết xuất XML (5).

Bước 4: Cửa sổ File xml export to C hiển thị, bạn lựa chọn đường dẫn để lưu file tờ khai (6), sau đó bấm Save (7).

Bước 5: Bấm Đóng (8) để hoàn tất quá trình tạo tờ khai bổ sung từ phần mềm HTKK.

Bước 6: Sau khi tạo tờ khai bổ sung thành công từ phần mềm HTKK, bạn thực hiện gửi tờ khai như bình thường. 

0961 000 479
0961 023 879
chukysogiatot.com@gmail.com