Thêm 3 đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

08:58 | 22/06/2019

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, đến đầu tháng 6-2019, cả nước có 14,6 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, 347 ngàn người tham giao bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ngoài ra, có 12,87 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, 84 triệu người tham gia bảo hiểm y tế.

Được biết, trong tháng 6 này, theo quy định mới sẽ có thêm 3 đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, gồm: những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; vận động viên đội tuyển thể thao quốc gia, đội tuyển thể thao ngành, tỉnh thành phố trực thuộc trung ương; nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập.

Nguồn: http://www.sggp.org.vn

0961 000 479
0961 023 879
chukysogiatot.com@gmail.com